U bent hier

U bent hier

Een aanpassing voor jouw persoonsvolgend budget (PVB) ?

De PersoonsVolgende Budgetten voor bepaalde personen met een handicap worden in de toekomst aangepast. De personen van wie het persoonsvolgend budget zal wijzigen, kregen daarover in oktober 2019 een brief van het VAPH. Ontving je geen brief? Dan blijft je budget ongewijzigd.

Even duiden

In het verleden kregen sommige voorzieningen te veel of net te weinig subsidies. Toen in 2017 de financiële middelen van elke voorziening verdeeld werden over hun cliënten, onstond een ongelijkheid tussen de individuele budgetten. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Mensen die gelijkwaardige zorg en ondersteuning krijgen, moeten ook over een gelijkwaardig budget beschikken. De afgelopen jaren kregen sommige personen met een handicap daarom een te hoog of net een te laag PVB-budget. De komende jaren zal het budget van die mensen geleidelijk verlaagd of verhoogd worden. Het is ook mogelijk dat je budget stopgezet wordt. In dat geval wordt het budget omgezet in rechtstreeks toegankelijke hulp. Via die weg kan je dan je ondersteuning verder zetten.

Wat betekent dit voor jouw budget?

Je budget zal in elk geval niet bruusk wijzigen, maar geleidelijk aan, gespreid over verschillende jaren. Het is daarbij belangrijk dat je weet dat wij ons als vergunde zorgaanbieder blijven engageren om na deze correctie dezelfde zorg en ondersteuning aan te bieden. Dit op voorwaarde dat je je ondersteuning niet gewijzigd hebt ten opzichte van 31 december 2016. Als je persoonsvolgend budget wordt omgezet naar rechtstreeks toegankelijke hulp, wordt die omzetting volledig doorgevoerd op 1/1/2020.

Heb je vragen over jouw budget en de ondersteuning?

◾Contacteer je sociale dienst

◾Bel het VAPH 02 249 30 00 of contacteer hen via het contactformulier op

◾Ga naar een VAPH - infomoment


Informatiemoment ◾Vrijdag 8 november 2019 van 14u tot 15u en van 16u tot 17u VAC - Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1 / 2 8200 Brugge

◾Programma: Eerst wordt alles nog eens duidelijk uitgelegd tijdens een presentatie. Daarna kan je bij experts terecht met jouw persoonlijke vragen en bekommernissen.

◾Schrijf vooraf in!