U bent hier

U bent hier

Ontvang je sinds 1 september ook een BOB?

Vanaf 1 september 2017 wordt een basisondersteuningsbudget uitbetaald om kinderen met een handicap, met minstens 12 punten op de schaal van verhoogde kinderbijslag, en hun familie te ondersteunen. Ook heel wat jongeren met minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming krijgen nu een BOB uitbetaald via de zorgkas.*

Het maandelijks budget van 300 euro is bedoeld om er zorg en ondersteuning mee te betalen. Maar hoe je het budget gebruikt, hoef je niet te verantwoorden. Je kan het geld dus spenderen zoals je wil.

Dat betekent dat je ook beroep kan doen op een assistent om invulling te geven aan jouw noden. Misschien kan PASVU een antwoord bieden op jouw vragen?
Neem vrijblijvend contact op met de coördinator, Sandra [dot] vandemoortele [at] pasvu [dot] be of bel  T 0479 79 91 47.

* Een bijkomende voorwaarde is dat je geen gebruik maakt van Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH, ongeacht de leeftijd.