U bent hier

U bent hier

PASVU is er voor JOU !

PASVU stelt persoonlijke assistenten ter beschikking hoofdzakelijk in West-Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking? 

Personen die een Persoonlijke-assistentiebudget (PAB), een Basisondersteuningsbudget (BOB) of een Persoonsvolgend Budget (PVB) ontvangen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of hun assistentie zelf wensen te betalen. 

 

Wat is een PAB?

Een Persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger toekent om zijn/haar assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren. Door middel van het PAB kan je hulp krijgen om je aan te kleden, te eten, maar ook voor je boodschappen, je verplaatsingen of zelfs je uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden. Het PAB schommelt tussen 9.684,75 en 45.195,53 euro op jaarbasis. Dat zijn de bedragen voor 2016.

Wat is een PVB?

Het Persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Het PVB is bedoeld voor mensen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben. Voorlopig kunnen enkel personen vanaf de leeftijd van 17 een aanvraag indienen voor een Persoonsvolgend Budget (PVB). Voor personen jonger dan 17 kan nog steeds opvang en begeleiding of een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) aangevraagd worden. In de toekomst zullen zij ook een PVB kunnen aanvragen.

Wat is een BOB?

Het Basisondersteuningsbudget (BOB) is een vast bedrag van 300 euro per maand dat zal uitbetaald worden door de zorgkassen. Het BOB is op termijn bedoeld voor personen met een erkende handicap, met een vastgestelde ondersteuningsnood, die geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning.